Kan løfte 16 personer op til en højde på 120 meter

Landingsplatformen har en diameter på 13 meter

Beskrivelse af SkyFlyer luftskibet

SkyFlyer er et helt nykonstrueret såkaldt captif system. Captif betyder, at luftskibet er forbundet med jorden via et kabel, og den svæver dermed aldrig frit uden forankring. Se animation her.

 

 • Luftfartøjet består af et hylster, som er fyldt med heliumgas. Gassen løfter luftskibet op i luften, og det trækkes ned ved hjælp af et elektrisk spil.
 • Luftskibet kan løfte 16 personer til en højde på 120 meter.
 • Systemet er testet i vindhastigheder op til 65 knob uden problemer, men det er certificeret til 40 knob (20 m/sek. = 72 km/t.). Selv ved hastigheder på 20 m/sek. har luftskibet en løftekraft, der klarer de tidligere nævnte16 personer, og luftskibet står helt stabilt i selv hård vind.
 • Luftskibets forankring til jorden sker med en stålwire, der er certificeret til en belastning på 50 tons, hvilket er 10 gange højere end den teoretiske maksimumbelastning på forankringen.
 • Spillet er elektrisk og har backup på både spilmotor og strømmen fra elektricitetsværket. Ved et eventuelt nedbrud af motoren veksles over til en reservemotor. Ved strømafbrydelse fra elektricitetsværket forsynes elmotoren med strøm fra SkyFlyers egen dieselgenerator.
 • Længden på luftskibet er 32 meter.
 • Højden på luftskibet ved landing er 31 meter.
 • Luftskibet er certificeret som et normalt luftfartøj og kommer derfor ind under de gældende internationale love på dette område. Det giver maksimal sikkerhed, og det er en stor fordel set i forhold til årlig materielkontrol, forsikring, tilladelser og meget andet.
 • Luftskibet er konstrueret til at bære to reklamebannere.
 • Luftskibet rummer 5.000 m3 helium. Helium er en ikke-brændbar gas, som er lettere end luft.
 • Luftfartøj og landingsplatform bygges af Lindstrand Technologies LTD i England, der er ledende i verden inden for området. Firmaet har i dag over 50 captif balloner i drift verden over.
 • De nye epokegørende SkyFlyer luftskibe kommer i drift i år i Miami, Budapest samt i Cape Town.
 • Luftskibet lander efter hver opstigning på en dertil indrettet platform. Luftskibet kan kun lande på denne platform og ingen andre steder. Landingsplatformen er cirkulær og har en diameter på 13 meter.
 • Landingsplatformen er en del af en lidt større platform med et rundt skinnesystem med kuglelejer imellem.
 • Konstruktionen kan dreje luftfartøjet, så det altid har næsen mod vinden, så systemet ikke belastes unødigt af vindstød.
 • Uden for åbningstiderne placeres luftskibet i 120 meters højde, undtagen ved storm.
 • Lindstrand Technologies LTD er grundlagt og ejes af den legendariske svenske flyingeniør og pilot Per Lindstrand. Virksomheden tæller blandt sine mange kunder NASA og ESA (Europæisk Rumagentur), som de leverer avanceret landingsudstyr til, der bruges til rumfart.