Tidsplan

2023 Forhandlinger om lejeaftale

2024 Premiere

Miljøhensyn

Støj: Når SkyFlyer stiger op til sin udsigtshøjde, er den helt lydløs. Den er ligeledes lydløs, mens den befinder sig på udsigtshøjden. Ved nedhejsning via sit elektriske spil er lydniveauet begrænset til 50 Decibel i en afstand på 5 meter fra spillet. I praksis er spillet derfor lydløst for omgivelserne.

Strømforbrug: Spillet drives af en elektrisk motor med en kapacitet på 37 Kilowatt (15 hestekræfter), men ved nedhejsningen bliver der kun brugt 10 Kilowatt i en kort periode på 3 minutter. Ved opstigningen bliver der ikke anvendt strøm, derimod genereres der strøm, idet motoren da fungerer som en generator, og strøm kan sendes tilbage i el-nettet. Strømforbrug til markeringsbelysning af luftskibet sker via en lydløs generator om bord.

Heliumgas: Helium er en ufarlig og ikke-brændbar gasart, som er lettere end luft. Helium er ikke en knap ressource. Så længe der er metangas, findes der også Helium.

Tilladelser

Luftsskibsaktiviteten, herunder placeringen, skal lokalplangodkendes hos Københavns Kommune.

Da luftskibet opnår flyvehøjder på op til 120 meter skal Naviair, lufttrafiktjenesten i Danmark, orienteres.

Som et indregistreret luftfartøj, på linje med en kommerciel flyvemaskine, har SkyFlyer samme ret til luftrummet som alle andre brugere. Vi forudser ingen problemer i forbindelse med dette.

Luftskibet skal forsynes med markerings-belysning, så det er synlig for den øvrige lufttrafik. Vi forudser, at SkyFlyers placering og højde bliver indtegnet på kommende danske ICAO kort (flyvekort), idet der vil blive tale om en permanent placering.

Sikkerhed

Gæsternes sikkerhed har første prioritet. Derfor har luftskibet mindst samme sikkerhedsfaktor som en kommerciel flyvemaskine. Ballonens stålwire til spillet er godkendt til belastninger på op til 50 tons, hvilket er 10. gange mere end den højeste teoretiske belastning (en kommerciel flyvemaskine har kun en faktor 3 og var den højere ville flyet blive så tungt at det ikke ville kunne lette).

Ved hver eneste tur vil der være en steward med om bord. Ved et eventuelt kortere driftsstop, vil han kunne orientere gæsterne om, hvad der sker. Fuld backup ved et driftsstop er tidligere beskrevet under ”SkyFlyer luftskibet”

Luftskibets hylster er bygget af et særligt plastmateriale, hvor plastbanerne er svejset sammen. Hylstermaterialet anvendes af NASA i forbindelse med diverse missioner.
Gondolen er sikret mod at gæster under turen kan falde ud eller stige af.